Home Kies berekening Voor wie Documenten / gegevens aanleveren Hoe werkt het? Hoe kan ik betalen? Contact

Algemene voorwaarden

Voorwaarden Constructieberekeningonline.nl en bouwontwerpen.nl

 

Constructieberekeningonline.nl en bouwontwerpen.nl werken met De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) voor professionele opdrachtgevers en de Consumenten Regeling 2006 (CR 2006) voor particuliere opdrachtgevers.

DNR 2011

DNR 2011 staat voor De Nieuwe Regeling 2011. DNR 2011 is een eenduidige regeling, die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. DNR 2011 kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht.

DNR 2011 is ontwikkeld omdat de architect en de verschillende adviseurs steeds vaker in een vroegtijdig stadium met elkaar aan tafel zitten om te komen tot een geïntegreerd ontwerp. Bij opdrachtgevers bestond dan ook behoefte aan één vervangende eenduidige regeling voor de SR 1997 en RVOI 2001. De BNA en NLingenieurs (de brancheorganisatie van advies-, management- en ingenieursbureaus, voorheen ONRI) hebben vervolgens gezamenlijk DNR 2011 ontwikkeld.

DNR 2005 is opgebouwd uit de Rechtsverhouding, vergezeld van een Toelichting en een Model Basisopdracht.

De voordelen van DNR 2011 DNR 2011 is een eenduidige, gezamenlijke, transparante en op de toekomst gerichte regeling. DNR 2011 biedt de mogelijkheid om alle ontwerpende activiteiten bijeen te brengen in één overeenkomst, de geïntegreerde opdracht. U kunt met de verschillende adviseurs betrokken bij het ontwerpproces overeenkomsten afsluiten op basis van DNR 2011, maar u kunt bijvoorbeeld ook contracteren met de architect, die vervolgens kan contracteren met de diverse andere adviseurs, alles gebaseerd op DNR 2011. Voor geschillen kan men zich wenden tot de Raad van Arbitrage voor de Bouw of tot de rechter.

De gebruikers van DNR 2011 DNR 2011 is bedoeld voor alle disciplines in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management: architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, geodeten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars.

DNR 2011 is niet van toepassing op de contractvormen voor ontwikkelende en uitvoerende partijen. DNR 2011 is hiermee echter ook niet in strijd. DNR 2011 is gebaseerd op Nederlandse regelgeving, daarmee is het een Nederlandse regeling. Voor opdrachten in het buitenland is het aan te raden na te gaan of DNR 2011 kan worden gebruikt.

BNA-leden zijn niet verplicht DNR 2011 te gebruiken. De BNA kan en mag zijn leden noch hun opdrachtgevers verplichten tot het toepassen van bepaalde voorwaarden. Echter, DNR 2011 komt tegemoet aan wensen die bij opdrachtgevers en architecten leefden tot modernisering van de standaardvoorwaarden. BNA en NLingenieurs adviseren daarom altijd DNR 2005 te gebruiken.

 

Consumentenregeling 2006

De Consumentenregeling bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Het heeft de voorkeur de voorwaarden integraal toe te passen. Ze vormen immers een samenhangend geheel en de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van de architect is erop afgestemd. Indien er toch van moet worden afgeweken dan dient dat duidelijk in de overeenkomst te zijn vermeld. In dat geval moet de architect een kopie daarvan aan zijn verzekeraar sturen. In de overeenkomst wordt de Consumentenregeling 2006 van toepassing verklaard. De regeling wordt door loko architecten als bijlage bij de overeenkomst aan u toegezonden.

Bij welke opdrachten kan de CR 2006 worden gebruikt? De CR 2006 is bedoeld voor consumenten. De definitie uit het Burgerlijk Wetboek is: ‘de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf’. Behalve op opdrachten van privépersonen kan de regeling ook toegepast worden op opdrachten van kleine rechtspersonen, bijvoorbeeld van een winkelier die zijn bedrijfsruimte wil laten verbouwen. Voor consumentenopdrachten waarvoor uitgebreide werkzaamheden nodig zijn, kan het wenselijk zijn om DNR 2005 toe te passen.

Voordat u een contract sluit het is aan te bevelen om, voor u de architect een opdracht geeft, een aantal zaken af te spreken en schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst. De zaken waarover u in elk geval duidelijkheid moet hebben: is het programma van eisen voldoende duidelijk, en stemt het overeen met het budget dat u beschikbaar heeft? De tijdsplanning en de wijze waarop u het project wil realiseren, moet u vooraf bespreken. Soms zijn er andere adviseurs nodig en als dat het geval is, bepaalt u wie u gaat inschakelen. Ook overlegt u onder meer over de wijze waarop u de aannemer gaat selecteren. Het is beter vooraf duidelijkheid te verkrijgen dan later in de loop van het proces voor onduidelijkheden komen te staan.

 

 Annulering

Annuleren van de opdracht kan tot 24 uur na verstrekking van de opdracht, bij annulering brengen wij €50,- incl. BTW administratiekosten in rekening.

 

 

Constructieberekeningonline.nl  en bouwontwerpen.nl zijn handelsnamen van:

Timmers Engineering & Consultancy BV

KVK 50830678

BTW NL822799431B01

Leave a comment